El síndic


El síndic de greuges de Barcelona és, des de l’octubre del 2021, en David Bondia. El defensor de la ciutadania barcelonina va ser nomenat en el plenari del Consell Municipal del 29 de setembre de 2021, una vegada conclòs el procés de suport ciutadà en què podia participar la població empadronada a Barcelona major de 16 anys i totes les entitats que figuren inscrites en el registre d’entitats municipals. Va prendre possessió del càrrec el dia 6 d’octubre del 2021.

Entre el 15 de gener i el 15 de març de 2021, les entitats inscrites en el fitxer municipal van presentar fins a vuit candidatures per a nou síndic o nova síndica de greuges de Barcelona. A partir del 15 d’abril, i amb un mes de duració, va dur-se a terme la fase de suport ciutadà, en què tant ciutadania com entitats van participar i van poder votar per aquella opció desitjada. Cal recordar que aquesta votació no és vinculant i finalment és el plenari del Consell Municipal qui decideix la nova persona titular de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Finalment, i després de la votació dels diferents grups municipals, en David Bondia va ser elegit nou síndic de greuges de Barcelona.

David Bondia ha estat president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, membre del Patronat de la Fundació Solidaritat UB i de l’equip de treball del Mecanisme Català per la Prevenció de la Tortura. També ha format part del Comitè Executiu de la Xarxa EUROMED-Rights, i ha estat vicepresident de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (encarregada de l’elaboració del primer Pla de Drets Humans de Catalunya) i vocal del Consell Català de Foment de la Pau. Ha participat com a expert en diverses missions internacionals amb la UE, l’AECID, el Consell d’Europa i el PNUD.

També exerceix com a professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona. Com a acadèmic especialitzat en drets humans, ha estat convidat a participar en diverses universitats d’Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia.

La seva activitat investigadora s’ha centrat en la protecció internacional i els mecanismes nacionals i de proximitat de garantia de drets humans. Com a jurista especialitzat en drets humans en l’àmbit local, ha estat vinculat des dels seus orígens a la redacció i aplicació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, participant en grups de treball i assessorant sindicatures locals, al Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals, així com a diversos municipis.

Per desenvolupar les seves funcions, el síndic de greuges treballa amb una adjunta i un equip multidisciplinari d’assessors i tècnics.

*Fotografia de Martí Petit.

Adjunta al síndic de greuges

El Plenari del Consell Municipal va aprovar el 22 de febrer del 2019 el nomenament de Natàlia Ferré Giró com a nova adjunta a la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Natàlia Ferré Giró és llicenciada en Dret, diplomada en Política Criminal i Màster en Resolució Alternativa de Conflictes. És una tècnica jurista que s’ha especialitzat en mediació i s’ha format en tècniques de resolució alternativa de conflictes a Argentina, país pioner en l’àmbit de la mediació.

Va fundar Tarc l’any 2004, el primer centre privat de mediació homologat per la Generalitat de Catalunya. Des del 2014, és sòcia i fundadora d’ADDO Conflict Resolution, un despatx especialitzat en la resolució de conflictes i la mediació. Abans de ser nomenada com a adjunta a la Síndica de Greuges de Barcelona, formava part del Centre de Mediació de Dret Privat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Ferré Giró també exerceix com a professora de mediació i negociació a diverses universitats, a l’administració pública, col·legis professionals i altres organitzacions.